Nồi Cơm Điện SHARP Thái Lan KS-18ST

Nồi Cơm Điện SHARP Thái Lan KS-18ST

Nồi Cơm Điện SHARP Thái Lan KS-18ST

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666