Bo_noi_inox_3 day_1 xung hap_fivestar_5 chiec_vung kinh_8pcs Bộ nồi fivestar 5 chiếc vung kính Inox 3 đáy + 1 xửng hấp

Bo_noi_inox_3 day_1 xung hap_fivestar_5 chiec_vung kinh_8pcs Bộ nồi fivestar 5 chiếc vung kính Inox 3 đáy + 1 xửng hấp

Bo_noi_inox_3 day_1 xung hap_fivestar_5 chiec_vung kinh_8pcs Bộ nồi fivestar 5 chiếc vung kính Inox 3 đáy + 1 xửng hấp

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666