Chảo Chống dính đáy từ Tefal - size 24cm

Chảo Chống dính đáy từ Tefal - size 24cm

Chảo Chống dính đáy từ Tefal - size 24cm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666