Chảo chống dính đáy từ fivestar 22Cm Inox

Chảo chống dính đáy từ fivestar 22Cm Inox

Chảo chống dính đáy từ fivestar 22Cm Inox

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666