Chảo chống dính đáy từ fivestar 24Cm Inox

Chảo chống dính đáy từ fivestar 24Cm Inox

Chảo chống dính đáy từ fivestar 24Cm Inox

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666