Lò nướng Sanaky VH 359N2D vỏ Inox, cửa kính 2 lớp

Lò nướng Sanaky VH 359N2D vỏ Inox, cửa kính 2 lớp

Lò nướng Sanaky VH 359N2D vỏ Inox, cửa kính 2 lớp

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666