Lòng nồi cơm điện mini men chống dính, Ruột nồi cơm mini inox 0.6lít Long-noi-com-dien-mini-men-chong-dinh-ruot-noi-com-mini inox

Lòng nồi cơm điện mini men chống dính, Ruột nồi cơm mini inox 0.6lít Long-noi-com-dien-mini-men-chong-dinh-ruot-noi-com-mini inox

Lòng nồi cơm điện mini men chống dính, Ruột nồi cơm mini inox 0.6lít Long-noi-com-dien-mini-men-chong-dinh-ruot-noi-com-mini inox

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666