Lòng nồi cơm điện 1.8lit – Ruột nồi cơm điện tử Gang tráng men siêu dầy Long_noi_com_dien_Midea_1.8L_ruot_noi_com_dien_1.8Lit

Lòng nồi cơm điện 1.8lit – Ruột nồi cơm điện tử Gang tráng men siêu dầy Long_noi_com_dien_Midea_1.8L_ruot_noi_com_dien_1.8Lit

Lòng nồi cơm điện 1.8lit – Ruột nồi cơm điện tử Gang tráng men siêu dầy Long_noi_com_dien_Midea_1.8L_ruot_noi_com_dien_1.8Lit

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666