Máy đánh trứng cầm tay Philips 6610

Máy đánh trứng cầm tay Philips 6610

Máy đánh trứng cầm tay Philips 6610

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666