Nồi Inox 3 đáy LC_Hi32 kèm vỉ hấp 14 lít đường kính 32cm

Nồi Inox 3 đáy LC_Hi32 kèm vỉ hấp 14 lít đường kính 32cm

Nồi Inox 3 đáy LC_Hi32 kèm vỉ hấp 14 lít đường kính 32cm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666