Nồi Inox 3 đáy lc hi30 kèm vỉ hấp 12 lít đường kính 30cm

Nồi Inox 3 đáy lc hi30 kèm vỉ hấp 12 lít đường kính 30cm

Nồi Inox 3 đáy lc hi30 kèm vỉ hấp 12 lít đường kính 30cm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666