Nồi hấp 2 tầng Inox 12 lít đường kính 28cm sản xuất tại Việt Nam

Nồi hấp 2 tầng Inox 12 lít đường kính 28cm sản xuất tại Việt Nam

Nồi hấp 2 tầng Inox 12 lít đường kính 28cm sản xuất tại Việt Nam

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666