Nồi Inox xửng hấp Hoàng Gia 1 đáy 29cm SX tại Việt Nam dùng Bếp từ

Nồi Inox xửng hấp Hoàng Gia 1 đáy 29cm SX tại Việt Nam dùng Bếp từ

Nồi Inox xửng hấp Hoàng Gia 1 đáy 29cm SX tại Việt Nam dùng Bếp từ

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666