Nồi áp suất điện tử Midea MY-SS5050 đa ănng 2 ruột Inox + chống dính

Nồi áp suất điện tử Midea MY-SS5050 đa ănng 2 ruột Inox + chống dính

Nồi áp suất điện tử Midea MY-SS5050 đa ănng 2 ruột Inox + chống dính

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666