Nồi áp suất điện Sharp Ks 280v Thái Lan

Nồi áp suất điện Sharp Ks 280v Thái Lan

Nồi áp suất điện Sharp Ks 280v Thái Lan

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666