Nồi áp suất inox 7 lít Hoàng Gia hg26 dùng cho Bếp gas bếp từ

Nồi áp suất inox 7 lít Hoàng Gia hg26 dùng cho Bếp gas bếp từ

Nồi áp suất inox 7 lít Hoàng Gia hg26 dùng cho Bếp gas bếp từ

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666