Nồi cơm điện Cao tần - CRP-GHXB1010FD

Nồi cơm điện Cao tần - CRP-GHXB1010FD

Nồi cơm điện Cao tần - CRP-GHXB1010FD

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666