Nồi quấy Bột Inox Fivestar 14cm vung kính Bếp từ

Nồi quấy Bột Inox Fivestar 14cm vung kính Bếp từ

Nồi quấy Bột Inox Fivestar 14cm vung kính Bếp từ

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666