Quạt kẹp bàn mini tích điện - Quạt để bàn xay 360 độ Quat-kep-ban-mini-tich-dien-Quat-de-ban-xoay-360-do

Quạt kẹp bàn mini tích điện - Quạt để bàn xay 360 độ Quat-kep-ban-mini-tich-dien-Quat-de-ban-xoay-360-do

Quạt kẹp bàn mini tích điện - Quạt để bàn xay 360 độ Quat-kep-ban-mini-tich-dien-Quat-de-ban-xoay-360-do

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666