Quạt tích điện model 6969 – quạt sạc 2 ắc qui 8h

Quạt tích điện model 6969 – quạt sạc 2 ắc qui 8h

Quạt tích điện model 6969 – quạt sạc 2 ắc qui 8h

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666