Adaptor 24V máy lọc nước tinh khiết RO Tecomen - Karofi

Adaptor 24V máy lọc nước tinh khiết RO Tecomen - Karofi

Adaptor 24V máy lọc nước tinh khiết RO Tecomen - Karofi

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666