Ấm siêu tốc 5 lít - đế liền Đạt Tường nước sôi tự ngắt, hoặc còi báo, xuất xứ Việt Nam

Ấm siêu tốc 5 lít - đế liền Đạt Tường nước sôi tự ngắt, hoặc còi báo, xuất xứ Việt Nam

Ấm siêu tốc 5 lít - đế liền Đạt Tường nước sôi tự ngắt, hoặc còi báo, xuất xứ Việt Nam

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666