Ấm siêu tốc 2 lớp Panasonic Inox vỏ nhựa giữ nhiệt 1.8 lít

Ấm siêu tốc 2 lớp Panasonic Inox vỏ nhựa giữ nhiệt 1.8 lít

Ấm siêu tốc 2 lớp Panasonic Inox vỏ nhựa giữ nhiệt 1.8 lít

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666