Dao chặt xương Inox KING FISH HÀN QUỐC 6868K - 600 gram 37cm

Dao chặt xương Inox KING FISH HÀN QUỐC 6868K - 600 gram 37cm

Dao chặt xương Inox KING FISH HÀN QUỐC 6868K - 600 gram 37cm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666