Đèn pin tự vệ HY 8024 - đầu trơn HY 709 - - Pin Untra Xịn - In dập chữ Lare chìm - Tuổi thọ bóng đèn: 50.000h, suốt đời không cần thay bóng. - Độ sáng 200 lumen - Chiếu xa hơn 150 m

Đèn pin tự vệ HY 8024 - đầu trơn HY 709 - - Pin Untra Xịn - In dập chữ Lare chìm - Tuổi thọ bóng đèn: 50.000h, suốt đời không cần thay bóng. - Độ sáng 200 lumen - Chiếu xa hơn 150 m

Đèn pin tự vệ HY 8024 - đầu trơn HY 709 - - Pin Untra Xịn - In dập chữ Lare chìm - Tuổi thọ bóng đèn: 50.000h, suốt đời không cần thay bóng. - Độ sáng 200 lumen - Chiếu xa hơn 150 m

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666