Lò vi sóng Lò vi sóng cơ + điện tử Sharp 20 22 25 30 lít

Lò vi sóng Lò vi sóng cơ + điện tử Sharp 20 22 25 30 lít

Lò vi sóng Lò vi sóng cơ + điện tử Sharp 20 22 25 30 lít

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666