Dao cắt pizza, cắt bột làm bánh lưỡi tròn bằng inox dung-cu-cat-banh-pizza

Dao cắt pizza, cắt bột làm bánh lưỡi tròn bằng inox dung-cu-cat-banh-pizza

Dao cắt pizza, cắt bột làm bánh lưỡi tròn bằng inox dung-cu-cat-banh-pizza

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666