Giá đỡ vung nắp nồi - Khay để thìa, muỗng bằng inox dung-cu-de-nap-vung

Giá đỡ vung nắp nồi - Khay để thìa, muỗng bằng inox dung-cu-de-nap-vung

Giá đỡ vung nắp nồi - Khay để thìa, muỗng bằng inox dung-cu-de-nap-vung

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666