Dụng cụ xé thịt hình móng vuốt gấu, Dụng cụ giữ thịt dung-cu-giu-thit

Dụng cụ xé thịt hình móng vuốt gấu, Dụng cụ giữ thịt dung-cu-giu-thit

Dụng cụ xé thịt hình móng vuốt gấu, Dụng cụ giữ thịt dung-cu-giu-thit

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666