Bàn bào, nạo, mài nhỏ rau củ cầm tay bằng inox dung-cu-nao-cu-qua

Bàn bào, nạo, mài nhỏ rau củ cầm tay bằng inox dung-cu-nao-cu-qua

Bàn bào, nạo, mài nhỏ rau củ cầm tay bằng inox dung-cu-nao-cu-qua

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666