Gioăng nồi cơm điện 1.8lit 24cm, 23.5cm – 1.2lit 21.5cm - Gioăng cao su nồi cơm điện các loại gioang cao su noi com

Gioăng nồi cơm điện 1.8lit 24cm, 23.5cm – 1.2lit 21.5cm - Gioăng cao su nồi cơm điện các loại gioang cao su noi com

Gioăng nồi cơm điện 1.8lit 24cm, 23.5cm – 1.2lit 21.5cm - Gioăng cao su nồi cơm điện các loại gioang cao su noi com

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666