Gioăng nồi cơm điện tử 1.8lit 23.5cm - Gioăng cao su nồi cơm điện

Gioăng nồi cơm điện tử 1.8lit 23.5cm - Gioăng cao su nồi cơm điện

Gioăng nồi cơm điện tử 1.8lit 23.5cm - Gioăng cao su nồi cơm điện

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666