Made in Korea - Gioăng nồi áp suất Hàn Quốc 6lit 24.5cm Kitchen

Made in Korea - Gioăng nồi áp suất Hàn Quốc 6lit 24.5cm Kitchen

Made in Korea - Gioăng nồi áp suất Hàn Quốc 6lit 24.5cm Kitchen

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666