Gioăng nồi áp suất điện Philips 24cm 5lit 6lit - Gioăng cao su nồi áp suất Philips

Gioăng nồi áp suất điện Philips 24cm 5lit 6lit - Gioăng cao su nồi áp suất Philips

Gioăng nồi áp suất điện Philips 24cm 5lit 6lit - Gioăng cao su nồi áp suất Philips

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666