Gioăng nồi cơm điện Cuckoo Hàn Quốc - made in Korea - mã 331-046A và mã 331-033 gioang_noi_com_dien_Cuckoo_1.2L_19.8cm

Gioăng nồi cơm điện Cuckoo Hàn Quốc - made in Korea - mã 331-046A và mã 331-033 gioang_noi_com_dien_Cuckoo_1.2L_19.8cm

Gioăng nồi cơm điện Cuckoo Hàn Quốc - made in Korea - mã 331-046A và mã 331-033 gioang_noi_com_dien_Cuckoo_1.2L_19.8cm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666