Lò vi sóng cơ SHARP R-202VN-S, Sharp R-205VN, SHARP R-206VN-SK, Sharp R-204VN-WS

Lò vi sóng cơ SHARP R-202VN-S, Sharp R-205VN, SHARP R-206VN-SK, Sharp R-204VN-WS

Lò vi sóng cơ SHARP R-202VN-S, Sharp R-205VN, SHARP R-206VN-SK, Sharp R-204VN-WS

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666