2 cái lõi lọc số 1 - lõi sợi bông PP sx tại Tecomen - Karofi Hưng Yên VN - lõi soi bong ppf - loi loc tho

2 cái lõi lọc số 1 - lõi sợi bông PP sx tại Tecomen - Karofi Hưng Yên VN - lõi soi bong ppf - loi loc tho

2 cái lõi lọc số 1 - lõi sợi bông PP sx tại Tecomen - Karofi Hưng Yên VN - lõi soi bong ppf - loi loc tho

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666