Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi lọc KG108 - Tủ inox không nhiễm từ

Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi lọc KG108 - Tủ inox không nhiễm từ

Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi lọc KG108 - Tủ inox không nhiễm từ

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666