Máy phun sương tạo ẩm gắn quạt bàn quạt cây Kachi JDS 388

Máy phun sương tạo ẩm gắn quạt bàn quạt cây Kachi JDS 388

Máy phun sương tạo ẩm gắn quạt bàn quạt cây Kachi JDS 388

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666