Máy sấy tóc chuyên nghiệp Baoshida BSD-3327 2300W chạy siêu êm

Máy sấy tóc chuyên nghiệp Baoshida BSD-3327 2300W chạy siêu êm

Máy sấy tóc chuyên nghiệp Baoshida BSD-3327 2300W chạy siêu êm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666