máy xay cầm tay midea MJ-BH40C1

máy xay cầm tay midea MJ-BH40C1

máy xay cầm tay midea MJ-BH40C1

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666