Miếng inox xỏ ngón tay chống đứt tay khi thái, chặt - Miếng bảo vệ ngón tay inox 304 mieng-inox-bao-ve-ngon-tay

Miếng inox xỏ ngón tay chống đứt tay khi thái, chặt - Miếng bảo vệ ngón tay inox 304 mieng-inox-bao-ve-ngon-tay

Miếng inox xỏ ngón tay chống đứt tay khi thái, chặt - Miếng bảo vệ ngón tay inox 304 mieng-inox-bao-ve-ngon-tay

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666