Muỗng canh inox cán dài kèm hớt bọt - Muôi canh inox hớt váng trà sữa muoi-inox-kem-dung-cu-hot-bot

Muỗng canh inox cán dài kèm hớt bọt - Muôi canh inox hớt váng trà sữa muoi-inox-kem-dung-cu-hot-bot

Muỗng canh inox cán dài kèm hớt bọt - Muôi canh inox hớt váng trà sữa muoi-inox-kem-dung-cu-hot-bot

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666