Nồi áp suất 5 lít Living Cook Lc As22 dùng cho Bếp từ

Nồi áp suất 5 lít Living Cook Lc As22 dùng cho Bếp từ

Nồi áp suất 5 lít Living Cook Lc As22 dùng cho Bếp từ

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666