nồi áp suất 4 lít cho bếp từ bếp gas livingcook LC AS 20

nồi áp suất 4 lít cho bếp từ bếp gas livingcook LC AS 20

nồi áp suất 4 lít cho bếp từ bếp gas livingcook LC AS 20

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666