Nồi áp suất Đạt Tường ASG-03 Inox 5L dùng cho bếp gas, bếp từ

Nồi áp suất Đạt Tường ASG-03 Inox 5L dùng cho bếp gas, bếp từ

Nồi áp suất Đạt Tường ASG-03 Inox 5L dùng cho bếp gas, bếp từ

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666