Nồi cơm điện công nghiệp 4.6 lít - 5 lít Việt Nhật N46 - NOMAX

Nồi cơm điện công nghiệp 4.6 lít - 5 lít Việt Nhật N46 - NOMAX

Nồi cơm điện công nghiệp 4.6 lít - 5 lít Việt Nhật N46 - NOMAX

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666