Nồi cơm điện Sharp KSH-D1010 nồi cơm công nghiệp 10 lít

Nồi cơm điện Sharp KSH-D1010 nồi cơm công nghiệp 10 lít

Nồi cơm điện Sharp KSH-D1010 nồi cơm công nghiệp 10 lít

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666