Nồi áp suất đa năng Philips HD2103 5 lít

Nồi áp suất đa năng Philips HD2103 5 lít

Nồi áp suất đa năng Philips HD2103 5 lít

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666