Nồi cơm điện Cuckoo CR-3521 Inox Nồi Cơm công nghiệp Hàn Quốc 6.3Lit

Nồi cơm điện Cuckoo CR-3521 Inox Nồi Cơm công nghiệp Hàn Quốc 6.3Lit

Nồi cơm điện Cuckoo CR-3521 Inox Nồi Cơm công nghiệp Hàn Quốc 6.3Lit

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666